Lover og regler når du skal starte din egen nattklubb

Ønsker du å starte egen nattklubb, må du være myndig og ikke under konkursbehandling eller ilagt konkurskarantene. Du kan velge mellom å opprette et enkeltpersonforetak, AS eller ASA. Det vanligste i en slik sammenheng er et AS, da et enkeltpersonforetak innebærer større personlig risiko. Vil du noteres på børsen må du starte et ASA.

Skal du starte et AS eller et ASA er det viktig å registrere selskapet i Brønnøysundregistrene. Styremedlemmene i selskapet må være minst 50 % EØS-borgere, og alle medlemmene må være over 18 år. I et aksjeselskap (AS) må du ha en aksjekapital på minimum 30 000 kroner, og selskapet må også registreres i Foretaksregisteret.

Navn og drift

Stiftelsesdokumentet skal inneholde selskapets vedtekter. Det vil si at vedtektene må inneholde selskapets foretaksnavn, selskapets formål, aksjekapitalens størrelse og aksjenes pålydende. Hvis ikke selskapet er startet i den hensikt å gi aksjonærene utbytte, skal selskapets vedtekter beskrive fordeling av eventuell inntekt og/eller formue i tilfelle selskapet skulle bli oppløst.

Har du behov for finansiering, må du lage en forretningsplan, hvor du blant annet utdyper mål, behov på markedet, kostnader etc. Det er flere steder du kan søke om finansiering i etableringen av din egen nattklubb. Samt at du også må sette deg inn i kommunens lover og regler i forhold til skjenketid og åpningstid.

Rettigheter og plikter ved oppstart nattklubb

Det er også viktig å sette seg inn i hvilke plikter du påtar deg i forhold til skatt og merverdiavgift. Du må finne informasjon om regnskap og revisjon, samt ha grunnleggende regnskapsforståelse. Hvilke type markedsføring bør du velge? Finn også ut hva som er riktig pris for drikkevarer og inngangsbillett sammenlignet med konkurrentene.

Ved etablering av en ny bedrift som din egen nattklubb, er viktig å bruke riktig markedsføring for å nå ut til flest mulig. Det vil si det er du som må tiltrekke deg kunder og gjester til nattklubben din. Derfor kan ulike «verktøy» bli brukt, slik som sosiale medier og massemedia.